TR | EN

Şirketimiz Aleyhine Açılan Genel Kurul İptali Davası

Şirketimiz Aleyhine Açılan Genel Kurul İptali Davası

“Şirketimiz hissedarlarından Alper Bahçeli’nin Şirketimizin 14.10.2014 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2013 Yılı Olağan genel kurulunun iptali talepli Denizli Ticaret Mahkemesi 2014/1554 E. sayılı dosyasından şirketimiz aleyhine ikame etmiş olduğu dava Türk Ticaret Kanunu 448/1 hükmü uyarınca ilan olunur.”